Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

18:34
Reposted fromFlau Flau vianikami nikami
18:32
Sponsored post
04:52

May 27 2020

19:42
6977 e060 390
Reposted frombanitka banitka viamaybeyou maybeyou

May 26 2020

07:03
7751 2964 390
Reposted frompesy pesy viainspirations inspirations

May 24 2020

20:39
1706 668f 390
Reposted fromyikes yikes viaKobajashi Kobajashi
20:38
Reposted fromSilentRule SilentRule vianiskowo niskowo

May 18 2020

17:40
3921 7738 390
Reposted fromeffic effic viafor-witches for-witches
17:32
17:27
Reposted fromSilentRule SilentRule

May 11 2020

19:17
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamamzawieszke mamzawieszke
19:17
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viamamzawieszke mamzawieszke
19:16
Reposted fromshakeme shakeme vialinemadd linemadd
19:14
2650 8d08 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaretaliate retaliate

May 10 2020

17:19
1025 b8ba 390
Reposted fromslodziak slodziak viaaurinko aurinko

May 08 2020

15:32
Powiedz, skąd u ciebie taki spokój?
Gdy zapałkę znów Ci gasi deszcz tak na raz
Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę
Ratuj, nie wiem jak omijać czerń
Przeżyć dzień
— Artur Rojek
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
15:30
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba vialou8 lou8
15:28
1771 b866 390

forehsts:

-breathe-

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos vialou8 lou8
06:15
5536 8eb6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
06:04

May 07 2020

18:52
2539 f4f0 390
Tomasz Różycki
Reposted frommaybeyou maybeyou viaemblemat emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...