Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2020

15:38
Cóż to za zaraza, skoro nie wybija jednej trzeciej Europy? Własną empatią lubimy się jarać, własnym przeżywaniem świata, zwłaszcza w tej sferze sieciowej. Wystarczy rzucić hasło i wokół niego zbiera się rój. Ale skoro umarła religia, potrzebujemy czegoś zastępczego i budujemy mniej lub bardziej wyimaginowaną wspólnotę. Mamy łatwość sklejania się w chwilowe społeczności, które niedługo później się rozpraszają. Może rzeczywiście tego potrzebujemy, bo jesteśmy wyalienowani, samotni, jest nas za dużo, mamy poczucie, że istniejemy w tak potwornej mnogości, że przepadamy.
— Andrzej Stasiuk
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
15:37
5283 c2da 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaciarka ciarka
Sponsored post
04:52

May 03 2020

10:03
Reposted frombluuu bluuu

May 02 2020

14:11
9657 367e 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viapomoor pomoor
14:08

April 30 2020

20:48
9992 c9b0 390
20:39
5516 037f 390
Reposted fromdoope doope vianuwanda nuwanda

April 26 2020

07:37
4357 249f 390
Ryszard Krynicki.
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapuremindx puremindx
07:32
5986 ed68 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viapuremindx puremindx
07:32

"(...) wychodzę na spacer i (...) wiosna jak nigdy dotąd wytrąca mnie z równowagi".

— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapuremindx puremindx
07:31
Reposted fromshakeme shakeme viapuremindx puremindx

April 25 2020

22:04
21:38
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
21:35
6290 06cf 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaolalaa olalaa
21:35
3825 9171 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viaolalaa olalaa

April 22 2020

14:45
14:44
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
14:43
4637 3394 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viajnna jnna
14:42
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viamaybeyou maybeyou

March 26 2020

17:17
0255 cc63 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...