Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

11:08
3221 4681 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna

February 10 2020

08:28
0269 275e 390
Sponsored post
06:46
 
 
08:27

January 19 2020

19:49
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable

January 15 2020

21:02
08:56
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
08:53
3349 ef22 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapuremindx puremindx

January 13 2020

20:54
20:28
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viamiscauliflower miscauliflower
17:46
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

January 10 2020

08:42

January 09 2020

21:28
4456 d2f5 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viabakteria bakteria
10:34
0951 229a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaambiente ambiente
10:31
Reposted fromshakeme shakeme viaambiente ambiente

January 08 2020

20:43
Reposted fromshakeme shakeme viakoallasuu koallasuu
20:37
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
20:19
2667 f721 390
Herbert
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
20:19

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 06 2020

08:20
7468 0558 390
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
08:19
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...