Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

08:15
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho vialexxie lexxie

December 16 2019

17:48

Dotykam Twoich ust, palcem dotykam brzegu Twoich ust, rysuję je, jakby wychodziły spod mojej ręki, jakby po raz pierwszy Twoje usta miały się otworzyć, i wystarczy, bym zamknął oczy, aby zmazać to wszystko i zacząć od nowa; za każdym razem tworzę usta, których pragnę, usta wybrane pośród wszystkich, w absolutnej wolności przeze mnie wybrane, aby moja ręka narysowała je na Twojej twarzy, a które przez niezrozumiały dla mnie przypadek dokładnie odpowiadają Twoim ustom, uśmiechającym się pod moimi palcami

— J,Cortázar (Gra w klasy)
Sponsored post
20:51
17:47
17:43
17:42
8166 f355 390
Reposted fromsoftboi softboi viaadia adia
17:41
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaadia adia
17:41
Linia karku mężczyzny może zmienić twoje życie. Sposób, w jaki grzebie w kieszeniach, szukając drobnych, może sprawić, że zaskrzeczy ci serce, a dłonie zziębną. To, jak dotyka twojego łokcia albo nie zapiętego guzika na mankiecie swojej koszuli, jest demonem, którego wypuścił, nawet o tym nie wiedząc, i który natychmiast cię opętuje.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl

December 09 2019

17:57
0154 deb6 390
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakropq kropq
17:52
3477 4826 390
Reposted frommefir mefir viaJessSilente JessSilente

December 07 2019

19:23
9313 d45d 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapoezja poezja
19:23
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku
19:23

December 05 2019

17:32
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
17:23
7857 c77d 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaroyalityxx royalityxx
17:22
8834 8ca9 390
Reposted frombrumous brumous viaroyalityxx royalityxx
17:22
17:21
Reposted fromshakeme shakeme viasnowy snowy

December 01 2019

18:42
18:41
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viarosses rosses
18:38
7417 143b 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...