Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

21:29
9798 8a26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacziczi cziczi
21:22
5011 e2d0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadis nadis

March 20 2017

08:07
5146 cc35 390
Reposted fromalexnouveau alexnouveau viasalami salami

March 09 2017

22:00
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej
Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej
Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej!
Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej
Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków
Wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź
Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
I gdzie muzyka gra, muzyka gra!
Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować
Tak zwanej "życiowej mądrości"
Dopóki życie trwa, póki życie trwa!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaWeroniikaa Weroniikaa
21:54
21:19
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamadadream madadream

March 08 2017

20:38
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viainsanelife insanelife
20:36
3338 4f15 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLazhward Lazhward
20:36

Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromasdfgh asdfgh viaunknown6 unknown6
20:31
20:31
daj się modlić nie wiedząc za kogo i o co
bo Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba
kto ma dzisiaj wyzdrowieć 
a kogo ma stuknąć śmierć
lub inaczej piorun sympatyczny
komu zabrać masz urząd by przywrócić rozum
droga nie zna swej drogi
kwiat o sobie nie wie
słowik nie narzeka że nie sypia nocą
gęś się nawet nie dziwi że ma oczy z boku
stara małpa nie zgadnie czemu nie siwieje
święty śnieg bo spada nie wiadomo komu 
święte to co przychodzi wciąż wbrew naszej woli
— x. Twardowski
Reposted fromupinthesky upinthesky viacudoku cudoku
20:31
4997 50f1 390
Reposted fromvaka vaka viacudoku cudoku
20:31
8084 5427 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viacudoku cudoku

March 07 2017

08:47

July 09 2015

20:12
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viaemotionalanorexic emotionalanorexic
18:17
5970 5d38 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 08 2015

21:48
7112 232b 390
Reposted fromNanutka Nanutka viainfidelitas infidelitas
21:47
9316 bf2a 390
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaNoirBlanc NoirBlanc
21:41
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaholdmy holdmy
21:35

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl