Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

12:47
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb vialexxie lexxie

January 24 2018

10:15
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations

January 18 2018

07:59
07:59

September 21 2017

06:51
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations

September 20 2017

19:55
Choć nie wiem kto to jest
i nie wiem skąd go znam
czasem spotyka mnie
jesienny śmieszny pan

Parasol wielki ma
i zmartwień trochę też
przez pusty idzie park
w czerwony liści deszcz

Lecz gdy ostatni liść
ze smutnych spadnie drzew
on razem z białą mgłą
rozpływa się

Gdy park pożółknie znów
powróci znowu tam
jesieni szukać barw
jesienny śmieszny pan

A wtedy spotkam go
i pójdę z nim przez park
on będzie blisko tak
mych rąk, mych warg

Gdy świat pożółknie znów
i biała wzejdzie mgła
będziemy razem szli
jesienny pan i ja
— Wojciech Młynarski, "Jesienny Pan"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
09:36
7594 d0c0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou

September 04 2017

10:58
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viafeatherr featherr

August 31 2017

07:18
3307 24f1 390
Reposted fromBeMyHero BeMyHero viamaybeyou maybeyou

May 16 2017

12:39
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations

May 13 2017

19:47
0049 4778 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
19:47
4813 29ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakyszz kyszz
19:43
4039 65f0 390
Reposted fromslodziak slodziak viaaalickaa aalickaa

May 10 2017

20:09
6957 5a1e 390
20:07
3280 372e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
20:06

April 21 2017

15:10
15:06

April 01 2017

10:44
1895 03f2 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

March 30 2017

06:15
2806 be36 390
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl